Ehliyet Sınavı Hakkında Genel Bilgiler

Ehliyet Sınavı Hakkında Full Detaylı Bilgiler

MerzifonRadar 06/12/2020

Ehliyet yani günümüzde sürücü belgesi olarak bilinen sınav hakkında detaylı bilgiler başvurular bilmeniz gerekenler hakkında kapsamlı bir araştırma yaptık sizler için. Eklemek veya düzelilmesini istediğiniz hususları yorum olarak belirtebilir veya destek@merzifonradar.com amail atarak bizlere iletebilirsiniz.

Ehliyet almak için gerekli belge ve evraklar nelerdir?

Aşağıda ehliyet alabilmek için gereken belge ve evrakların listesi yer almaktadır.

 • Sürücü Belgesi Dosyası (Şoförler odasından) (İlk defa ehliyet alacaklar için)
 • Diploma veya Öğrenim Belgesi Fotokopisi (İlk defa ehliyet alacaklar için)
 • Nüfus cüzdanı, Pasaport veya Avukatlık Kimliği
 • Sürücü Sağlık Raporu (Resmi yada özel sağlık kuruluşlarından)
 • Sürücü belgesi harcı, sürücü belgesi değerli kağıt bedeli ve sürücü belgesi hizmet (vakıf payı) bedelinin vergi dairelerine veya anlaşmalı bankalara yatırıldığına dair makbuz
 • 2 adet fotoğraf (5×6 ebadında arka fon beyaz olacak şekilde biyometrik vesikalık fotoğraf)
 • Kan Grubunu belirtir belge veya yazılı beyan

Yeni ehliyet alabilmek için yukarıdaki belgeleri hazırlamanız gerekmektedir.

Yeni Ehliyet Nasıl Alınır?

Yeni ehliyet alabilmek için gerekli belgeleri ve evrakları hazırlamanız gerekmektedir.

Trafik şubesine gitmeden önceki işlemler

 • Herhangi bir ehliyet kursuna yazılarak sürücü eğitimi almalısınız.
 • Aldığınız eğitimlerden sonra Milli Eğitim Bakanlığının düzenlediği ehliyet sınavına girmelisiniz.
 • Yazılı sınavı kazandıktan sonra direksiyon sınavına girmelisiniz.
 • Direksiyon sınavını kazandıtan sonra sürücü kursu tarafından tarafınıza sürücü sertifikası düzenlenecektir.

Gerekli belgelerle birlikte bölgenizdeki trafik şube müdürlüklerine başvurabilirsiniz. Başvuru sırasında dikkat etmeniz gereken önemli noktalardan biri bazı Trafik Şube Müdürlükleri, randevu sistemi ile işlem yapmaktadır. Eğer randevu ile çalışan bir trafik şubesine gidecekseniz, gitmeden önce internet üzerinden randevu almalısınız ve randevu saatinde belgelerle birlikte başvuruda bulunmanız gerekmektedir.

Trafik şubesinde yapılacak işlemler

Parmak izinin alınması: Trafik şubesine gittiğinizde parmak iziniz alınacaktır.
Kart bedelinin yatırılarak dosyaların teslim edilmesi: Yukarıda belirtilen evrakların tamamını trafik şubesine teslim etmelisiniz.
Sürücü belgesinin alınması: Bütün işlemleriniz tamamlandıktan sonra ortalama 15 gün içerisinde ehliyetinizi alabilirsiniz.

Ehliyet almak için gereken şartlar aşağıda yer almaktadır.

1) EHLİYET ALMA YAŞI: Alacağınız ehliyetin sınıfına göre yaş sınırı değişmektedir. Almak istediğiniz ehliyetin sınıfına göre gerekli yaşı sınava gireceğiniz tarihte değil, sınava başvurunun son gününde tamamlamanız ve bir sonraki yaştan gün almanız gerekmektedir. Alacağınız sınıfa göre bitirmeniz gereken yaş sınırları aşağıda listelenmiştir.

– (M-A1-B1) sınıfı ehliyet için 16 yaş bitirilmiş olmalı.

– (A2-B-BE-C1-C1E-F-G) sınıfı ehliyet için 18 yaş bitirilmiş olmalı.

– (A) sınıfı ehliyet için 24 yaş bitirilmeli veya 2 yıllık A2 ehliyeti olanlar 20 yaşını bitirmiş olmalı.

– (C-CE-D1-D1E) sınıfı için 21 yaş bitirilmiş olmalı.

– (D-DE) sınıfı ehliyet için 24 yaşı bitirilmiş olmalı.

2) EĞİTİM DURUMU: Ehliyet alabilmek için en az ilkokul mezunu olmak gereklidir. Ancak 4+4+4 eğitim sisteminde 4. Sınıfı bitirmiş 5. Sınıfı okumamış olanlar da ilkokul mezunu sayılacaklarından belgelemek şartı ile 4. Sınıfı tamamlamış olmak yeterlidir. 4. sınıfı bitirmeyenler Halk Eğitim Merkezlerinden gerekli eğitimi tamamlayarak 2. kademe okur yazar belgesi aldıklarında sürücü belgesi (ehliyet) alma hakkına sahip olurlar.

3) SAĞLIK ŞARTLARI: Ehliyet alabilmek için sağlığınızın ehliyet almaya uygun olduğunun belgelenmesi gereklidir. Bunun için Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerden veya Üniversite hastanelerinden, Aile hekiminizden, Özel Hastane, Poliklinik veya Tıp merkezlerinden sürücü olur raporu alabilirsiniz. Doktor, Sürücü olur veya olamaz raporu verebilir veya gerek gördüğü durumlarda sizi ileri tetkik ve muayene için bir uzman doktora veya sağlık kuruluna sevk edebilir.

Eğer sürücü olamaz raporu verildiyse buna sağlık müdürlüklerine müracaat ederek itiraz edebilirsiniz. Bu durumda belirlenecek hastaneden yeni bir sağlık kurulu raporu verilir. Burada da sürücü olamaz raporu aldıysanız tekrar itiraz hakkınız vardır. Bu durumda tekrar Sağlık Bakanlığının belirlediği sağlık kuruluna gönderilirsiniz. Bu kuruldan verilen rapora itiraz hakkınız yoktur.

Sürücü olunamayacak hastalıklar ve dereceleri 29 Aralık 2015 tarih, 29577 sayılı yönetmelikle detaylı olarak belirlenmiştir.

Sürücü belgeleri 2 gruptur. Bazı hastalıklarda 1. Grup için (M, A1, A2, A, B1,B, BE, F sınıfı ehliyetler) sürücü olunabilirken 2. Grup için (C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G sınıfı ehliyetler) sürücü olamazlar. Örneğin: Görme muayenesinde en az her iki gözü 0.7 görenler veya az gören göz 0,6, iyi gören göz en az 0,8 gördüğünde 2. Grup ehliyet alabilir. Ama bir göz 0,1 görüyorsa her iki göz toplamı 1 olmak şartı ile kişi sadece 1. Grup ehliyet alabilir. Bu görme seviyesine gözlük veya lens ile ulaşılmışsa kişi araç kullanırken gözlük veya lens takmak zorundadır. Renk körü olanlar ehliyet alabilirler. Tek gözü gören kişiler sağlam göz 1,0 görmek kaydıyla 1. Gurup ehliyet alabilirler. Yatay düzlemde her iki gözde 120 dereceden daha az görme alanı bulunanlar sürücü ehliyeti alamazlar.

Sürücü ehliyeti sınıflarına göre kullanılacak taşıtların özellikleri

2016 yılında başlayan ve 2017 yılında devam eden yeni ehliyet sistemine göre 1 sürücü aday belgesi ve 17 çeşit sürücü belgesi olmak üzere 18 farklı sürücü belgesi vardır. K sınıfı sürücü aday belgesi; ehliyet kursuna sürücü belgesi almak için müracaat etmiş adaylara verilen geçici ehliyettir. Diğer ehliyet sınıflarına göre kullanılacak araçların özellikleri farklılık göstermektedir.

Sürücü belgelerinin sınıflarına göre kullanabileceği araç bilgileri detaylı olarak aşağıdaki gibidir.

K sınıfı geçici sürücü aday belgesi: G sınıfı hariç diğer sürücü belgelerinden herhangi birini almak isteyen sürücü adaylarının eğitim ve sınavda kullanılmak üzere K Sınıfı Sürücü Aday Belgesini almaları zorunludur. Bu belgeyi almak için Sürücü kurslarında trafik kuralları ve mevzuatı derslerinin tamamının alınmış olması, ehliyetinin eğitim yaptıracağı araç sınıfına uyması, ve sürücü adaylarının sürücülük yapacağı karayollarının ve bu yollardaki sürme saatlerinin trafik komisyonları tarafından önceden tespit ve tayin edilerek sürücü kurslarına bildirilmesi, mecburidir. K Sınıfı Sürücü Aday Belgesi 6 ay süreyle geçerlidir.

M sınıfı sürücü belgesi: Motorlu bisiklet (Mobed) kullanımı için verilen sürücü belgesidir. Mobed: Azami hızı saatte 45 kilometreyi, içten yanmalı motorlu ise silindir hacmi 50 santimetreküpü, elektrik motorlu ise azami sürekli nominal güç çıkışı 4 kilovatı geçmeyen iki veya üç tekerlekli taşıtlar ile aynı özelliklere sahip net ağırlığı 350 kilogramı aşmayan dört tekerlekli L1, L2 ve L6 sınıfı motorlu taşıtlardır. Elektrik ile çalışanların net ağırlıklarının hesaplanmasında batarya ağırlıkları dikkate alınmaz.

A1-A2-A-B1 sınıfı sürücü belgeleri: 2 ,3 veya 4 tekerlekli Motosikletler için verilen sürücü belgeleridir. Motosiklet: Azami tasarım hızı 45 km/saatten ve/veya silindir kapasitesi 50 santimetre küpten fazla olan sepetli veya sepetsiz iki veya üç tekerlekli motorlu taşıtlar ve net motor gücü 15 kilovatı, net ağırlığı 400 kilogramı, yük taşımacılığında kullanılanlar için ise net ağırlığı 550 kilogramı aşmayan dört tekerlekli L3, L4, L5 ve L7 sınıfı motorlu taşıtlardır. Elektrik ile çalışanların net ağırlıklarının hesaplanmasında batarya ağırlıkları dikkate alınmaz. Bunlardan karoseri yük taşıyabilecek şekilde sandıklı veya özel biçimde yapılmış olan ve yolcu taşımalarında kullanılmayan üç tekerlekli motosikletlere yük motosikleti (triportör) denir. Motosiklet kullanmak için sürücü belgeleri, kullanılacak motosikletin gücü ve ağırlığına göre A1, A2 , A ve B1 sınıfı olarak 4 çeşittir.

A1 sınıfı sürücü belgesi: Silindir hacmi 125 santimetreküpü, gücü 11 kilovatı ve gücünün ağırlığına oranı 0,1’i geçmeyen, sepetli veya sepetsiz iki tekerlekli motosikletler ile gücü 15 kilovatı geçmeyen üç tekerlekli motosikletleri kullanacaklara verilir.

A2 sınıfı sürücü belgesi:Gücü 35 kilovatı ve gücünün ağırlığına oranı 0,2’yi geçmeyen, sepetli veya sepetsiz iki tekerlekli motosikletler ile gücü 15 kilovatı geçmeyen üç tekerlekli motosikletleri kullanacaklara verilir.

A sınıfı sürücü belgesi:Sepetli veya sepetsiz gücü 35 kilovatı geçen iki tekerlekli motosikletler ile gücü 15 kilovatı geçen üç tekerlekli motosikletleri kullanacaklara verilir.

B1 sınıfı sürücü belgeleri: 4 tekerlekli motosikletler (ATV) için verilen sürücü belgesidir. Net motor gücü 15 kilovatı, net ağırlığı 400 kilogramı, yük taşımacılığında kullanılanlar için ise net ağırlığı 550 kilogramı geçmeyen dört tekerlekli motosikletleri kullanacaklara verilir. Elektrik ile çalışan araçların net ağırlıklarının hesaplanmasında batarya ağırlıkları dikkate alınmaz.

B sınıfı sürücü belgeleri: otomobil ve kamyonet kullanacaklara verilir. Bu sınıf ehliyeti olanlar yönetmeliklere aykırı olmamak kaydıyla azami yüklü ağırlığı 4.250 kilograma kadar olan birleşik araçları da kullanabilir. Otomobil: Yapısı itibariyle, sürücüsü dahil en fazla dokuz oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıttır. Kamyonet: Azami yüklü ağırlığı 3.500 kilogramı geçmeyen ve yük taşımak için imal edilmiş motorlu taşıttır. Sürücü ve yanındaki oturma yerleri dışında başka oturma yeri de bulunabilen, sürücü bölümü gövde ile birleşik kamyonetlere panelvan denir.

BE sınıfı sürücü belgesi: B sınıfı sürücü belgesiyle kullanılan araçlara takılan ve azami yüklü ağırlığı 3.500 kilogramı geçmeyen römork veya yarı römork içeren birleşik araçları kullanacaklara verilir.

C1 sınıfı sürücü belgesi: Azami yüklü ağırlığı 3.500 kilogramın üzerinde olan ve 7.500 kilogramı geçmeyen kamyon ve çekicileri kullanacaklara verilir.

C1E sınıfı sürücü belgesi: C1 sınıfı sürücü belgesiyle kullanılan araçlara takılan ve azami yüklü ağırlığı 750 kilogramı geçen römork veya yarı römorktan oluşan ve katar ağırlığı 12.000 kilogramı geçmeyen birleşik araçlar ile B sınıfı sürücü belgesiyle kullanılan araçlara takılan ve azami yüklü ağırlığı 3.500 kilogramı geçen römork veya yarı römorktan oluşan ve katar ağırlığı 12.000 kilogramı geçmeyen birleşik araçları kullanacaklara verilir.

C sınıfı sürücü belgesi: Kamyon ve çekici kullanacaklara verilir. Kamyon: İzin verilebilen azami yüklü ağırlığı 3.5 tondan fazla olan ve yük taşımak için imal edilmiş motorlu araçtır. Çekici: Römork ve yarı römorkları çekmek için imal edilmiş olan ve yük taşımayan motorlu araçtır. Yüklü ağırlığı 7500 kg üzerinde olan kamyon ve çekicileri kullanmak için C sınıfı ehliyet almak gereklidir.

CE sınıfı sürücü belgesi:C sınıfı sürücü belgesiyle kullanılan araçlara takılan ve azami yüklü ağırlığı 750 kilogramı geçen römork veya yarı römorktan oluşan birleşik araçları kullanacaklara verilir.

D1 sınıfı sürücü belgesi:D1 sınıfı sürücü belgesi minibüs kullanacaklara verilir. Sürücüsü dahil oturma yeri onyediyi aşmayan otobüslere minibüs denir.

D1E sınıfı sürücü belgesi:D1 sınıfı sürücü belgesiyle kullanılan araçlara takılan ve azami yüklü ağırlığı 750 kilogramı geçen römorktan oluşan birleşik araçları kullanacaklara verilir.

D sınıfı sürücü belgesi:Minibüs ve otobüs kullanacaklara verilir. Otobüs: Yolcu taşımacılığında kullanılan, sürücüsü dahil dokuzdan fazla oturma yeri olan motorlu taşıttır. Troleybüsler de bu sınıfa dahildir.

DE sınıfı sürücü belgesi:D sınıfı sürücü belgesiyle kullanılan araçlara takılan ve azami yüklü ağırlığı 750 kilogramı geçen römorktan oluşan birleşik araçları kullanacaklara verilir.

F sınıfı sürücü belgesi:Lastik tekerlekli traktör kullanacaklara verilir. Belirli şartlarda römork ve yarı römork çekebilen, ancak ticari amaçla taşımada kullanılmayan tarım aracıdır.

G sınıfı sürücü belgesi:İş makinesi türündeki motorlu araçları kullanacaklara verilirİş Makinası: Paletliveya madeni tekerlekli traktör, biçerdöver ve yol inşa makinaları ile benzeri tarım, sanayi, bayındırlık, milli savunma ile çeşitli kuruluşların iş ve hizmetlerinde kullanılan; iş amacına göre üzerine çeşitli ekipmanlar monte edilmiş; karayolunda insan, hayvan, yük taşımasında kullanılamayan motorlu araçtır.

Yeni Ehliyet Sınıfları ve Özellikleri Nelerdir?

Ehliyet Sınıfları

SÜRÜCÜ BELGESİ SINIFIKullanabileceği AraçlarKullanılacak Araç ÖzelliğiKapsadığı Diğer SınıflarDeneyim ŞartıYaş Sınırı
MMobet (Motorlu Bisiklet)2-3-4 Tekerlekli16
A1Motosiklet11 Kw kadar 2 teker / 15 Kw kadar 3 tekerliM16
A2Motosiklet35 Kw kadar 2 teker/ 15 Kw kadar 3 tekerliM-A118
AMotosiklet35 KW üzeri 2 teker / 15 KW geçen3 tekerliM-A1-A2A2 (en az 2 yıl)20*
B1Motosiklet (ATV)4 tekerlekli 400 kg (taşımada 550 kg) altıM16
BOtomobil ve Kamyonet4250 kg kadar birleşik araçlar kullanılabilirM-B1-F18
BEOtomobil ve Kamyonet (römorklü)3500 kg geçmeyen römork takılabilir.M-B-B1-FB18
C1Kamyon ve çekiciYüklü Ağırlık 7500 kg’a kadarM-B-B1-FB ve üzeri18
C1EKamyon ve çekici (Römorklü)Toplam yüklü ağırlık 12000 kg’a kadarM-B-B1-F-BE-C1C118
CKamyon ve çekici M-B-B1-C1-FB ve üzeri21
CEKamyon ve çekici (Römorklü) M-B-B1-C1-F-BE-C-C1EC21
D1MinibüsEn fazla 16+1 kişilikM-B-B1-FB ve üzeri21
D1EMinibüs (Römorklü)En fazla 16+1 kişilikM-B-B1-FB ve üzeri21
D1MinibüsEn fazla 16+1 kişilikM-B-B1-F-BE-D1D121
DOtobüs M-B-B1-D1-FB ve üzeri24
DEOtobüs (Römorklü) M-B-B1-D1-F-BE-D-D1ED24
FTraktör M18
Gİş Makinesi M18

* A sınıfı ehliyetlerde: 24 yaşını dolduranlarda 2 yıllık A2 sınıfı deneyim şartı aranmaz. Gücü15 Kw aşan 3 tekerlekli motosikletler için 21 yaş sınırı aranır.

Yorum bırakın