İnternet Ortamında Kişilik Haklarının İhlal Edilmesi

MerzifonRadar 21/11/2020

Av. Bilgehan Utku ‘ya verdikleri bilgiler için şimdiden teşekkür ederiz.

İnternet Ortamında Kişilik Haklarının İhlal Edilmesi

İnternet ortamında kişilik haklarının ihlal edilmesi, internetten içerik kaldırma ve içerğin engellenmesi kavramına geçmeden önce birkaç husus hakkında ön bilgilendirmede bulunmakta fayda vardır. İnternet üzerinden kişilik haklarının ihlali sadece internetten yapılan hakaret ya da hakaretamiz ifadelerle meydana gelmemekte video, resim, haber, yorum ve sair içeriklerle de gerçekleştirilebilmektedir. Kişilik haklarının ihlal edildiğini varsayan kişi kişilik haklarının ihlali sebebiyle genel hükümlere göre tazminat davası açabilecektir. Kişilik hakkının ihlal edilmesi ile bu tazminat hakkı saklı kalmakla birlikte kişi bu gibi kişilik haklarına saldırı oluşturan içeriğin ortadan kaldırılmasını da talep edebilir. Unutulmamalıdır ki kişi hakarete uğramamış ve bu kişilik haklarına saldırı fiili suç teşkil etmemiş de olabilir. Kişinin ceza kanunlarına göre cezalandırılması ayrı bir durum, içerik kaldırttırma farklı bir durum tazminat davası açılması ise farklı bir durumdur.

Örneğin siz kendinize internette hakaret edildiğinden ötürü savcılığa şikayette bulunmanızın yanında kişilik haklarınıza saldırıldığından ötürü tazminat davası da açtığınızı düşünelim. (Ki bu hakaret içerdiğini varsaydığınız görüntü ya da sesli iletinin internet ortamından kaldırılmasını talep de edebilirsiniz. Bu durumu aşağıda ayrıntılı bir şekilde inceleyeceğiz). Şahsınıza yönelik ifadeler hakaret suçunu oluşturmasa da yani şüpheli ya da sanık ceza almasa da şahsınıza yapılan bu durum nedeniyle haksız fiilden ötürü açmış olduğunuz tazminat davası lehinize sonuçlanabilecektir. Nitekim ortada bir suç teşkil edecek fiil olmasa da hakaret oluşturmayacak ancak haksız fiil niteliğinde kalacak bir eylemden ötürü tazminat alabileceksinizdir.  

Nitekim İnternet Ve Sosyal Medya Yoluyla Hakaret Suçu cezalandırılmasa dahi yapılan eylemler haksız fiil oluşturması nedeniyle bu internet ortamındaki eylem tazminatın önünü açacaktır. Ayrıca yine belirtmekte fayda vardır ki her suç aynı zamanda bir haksız fiil olmakla birlikte her haksız fiil suç teşkil etmemektedir. Bu yüzden kişi ceza davasında suçun oluşmadığından dolayı ceza almasa da haksız fiil neticesinde tazminata mahkum edilebilecektir. Örneğin bazı Yargıtay kararlarında “beceriksiz herif meziyetsiz karaktersiz, dinsiz imansız, lan, beddua niteliğindeki sözler, lanet gardiyan, eğitimsiz tecrübesiz teknolojiden anlamayan” şeklinde sarf edilen sözler hakaret olarak nitelendirilmediğinden ötürü sanığa ceza verilmemiştir. Ancak bu tür kelimeleri ve sözleri içeren ve internette yayınlanan içerikler saldırıya uğrayan kişi tarafından kaldırtılabilecek ve saldırıyı yapan taraftan tazminat alınabilecektir.

İnternetten İçerik Kaldırma Nedir?

İnternetten içerik kaldırma internet ortamında yapılan yayındaki içerik dolayısıyla hakları ihlal edilen kişilere içeriğin yayından çıkarılmasını talep etme hakkı olarak kısaca tanımlanabilir. Kişi internet üzerinden yayınlanan ve hukuka aykırı olan haber, yorum, video, ses, görüntü ve sair içeriklerin kaldırılmasını veya yok edilmesini talep edebilir. İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik haklarının ihlal edildiğini iddia eden gerçek ve tüzel kişiler, kurum ve kuruluşların hakları İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda açık bir şekilde düzenlenmiştir.
İnternet Hukukundaki Tanımlar

  • İçerik sağlayıcı: İnternet ortamı üzerinden kullanıcılara sunulan her türlü bilgi veya veriyi üreten, değiştiren ve sağlayan gerçek veya tüzel kişilere verilen isimdir.
  • Erişim sağlayıcı: Kullanıcılarına internet ortamına erişim olanağı sağlayan her türlü gerçek veya tüzel kişilere verilen isimdir. Örneğin Türk Telekom kişilere internet ortamını sağlayan bir tüzel kişi şirkettir. Bu sebeple erişim sağlayıcılar Türkcell, Vodafone gibi interneti ev, ofis ve sair yerlere getiren sağlayıcılar olarak örneklendirilebilir.
  • Yer sağlayıcı: Hizmet ve içerikleri barındıran sistemleri sağlayan veya işleten gerçek veya tüzel kişileri tanımlamaktadır.
  • İnternet ortamı: Haberleşme ile kişisel veya kurumsal bilgisayar sistemleri dışında kalan ve kamuya açık olan internet üzerinde oluşturulan ortamın ismi,
  • İnternet ortamında yapılan yayın: İnternet ortamında yer alan ve içeriğine belirsiz sayıda kişilerin ulaşabileceği veriler,
  • Erişimin engellenmesi: Alan adından erişimin engellenmesi, IP adresinden erişimin engellenmesi, içeriğe (URL) erişimin engellenmesi ve benzeri yöntemler kullanılarak erişimin engellenmesine verilen isim,
  • İçeriğin yayından çıkarılması: İçerik veya yer sağlayıcılar tarafından içeriğin sunuculardan veya barındırılan içerikten çıkarılması,
  • URL adresi: İlgili içeriğin internette bulunduğu tam internet adresini kastetmektedir.

Bir internet sitesinin içerik ve yer sağlayıcı bilgilerine açık kaynaklardan ulaşılabilmektedir. Bunun için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun da sitesorgu adresinden oluşturduğu açık kaynaklı bir sistem mevcut olup ilgili içerik ve yer sağlayıcı iletişim bilgilerine buradan ulaşılabilmektedir.

İnternetten İçerik Kaldırma Nasıl Yapılır?

İnternetten İçerik Kaldırma Nasıl Yapılır- İnternetten içerik kaldırma 5651 sayılı kanunun 8 ve 9. Maddelerine uygun olarak yapılmaktadır. Nitekim içeriğin kaldırılması veya erişimin engellenmesi; internet ortamından yayınlanan videolar, resimler, haberler, kişiler hakkındaki hukuka aykırı yorumlar, görüntüler, ses kayıtları ve sair içeriklerin internet üzerinden içeriğin kaldırılması ya da web sitesinin aykırılık teşkil eden bölümünün (URL- İlgili içeriğin internette bulunduğu tam internet adres) erişiminin engellenmesi şeklinde gerçekleşmesi durumudur.
İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik haklarının ihlal edildiğini iddia eden gerçek ve tüzel kişiler ile kurum ve kuruluşlar, içeriğe erişimin engellenmesini talep edebilirler.

İçeriğin Engellenmesinde Görevli Mahkeme

İçeriğin engellenmesinde görevli mahkeme Sulh Ceza Hakimliğidir. Buna göre kişilik haklarının ihlal edildiğini iddia eden kişi Sulh Ceza Hakimliğine başvurarak içeriğe erişimin engellenmesini talep etmelidir.

İçeriğin Engellenmesinde Yetkili Mahkeme

İçeriğin engellenmesinde görevli mahkeme Sulh Ceza Hakimliği olmakla birlikte neredeki sulh ceza hakimliği olduğuna CMK hükümlerine göre karar verilmelidir. Nitekim Görsel veya işitsel yayınlarda suç, ülkede yayımlanan bir eserle işlenmişse yetki, eserin yayım merkezi olan yer mahkemesine aittir. Örneğin kişi Malataya’da bulunuyor ve bir kişinin kişilik haklarına internet yoluyla zarar veriyor. Bu durumda eserin yayım merkezi Ankara ise Ankara’daki Sulh Ceza Hakimliğine başvurulmalıdır. Ancak CMK 12/5  de ayrıca görsel ve işitsel yayın, mağdurun yerleşim yerinde ve oturduğu yerde işitilmiş veya görülmüşse o yer mahkemesi de yetkilidir şeklindeki amir hüküm gereği mağdurun yerleşim yerindeki Sulh Ceza Hakimliğine de başvuru yapılabilecektir. 

Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliğinin 12.2.2015 gün ve 2015/653 Değişik İş sayılı Yetkisizlik Kararı Talep eden vekili 25.12.2014 tarihli dilekçesinde … Tv isimli internet sitesinde yayınlanan haberde müvekkilinin kişilik haklarını ihlal edildiğinden bahisle 5651 Sayılı Kanunun 9. Maddesi gereğince Silivri Sulh Ceza Hakimliğinden içeriğe erişimin engellenmesi talebinde bulunmuş, bu taleple ilgili dilekçede müvekkilinin Silivri 6 numaralı L Tipi Kapalı Cezaevinde bulunduğunu adres olarak beyan etmiş, talep konusunda Silivri Sulh Ceza Hakimliği ise; 4721 Sayılı Medeni Kanunun 25 /son maddesine dayanarak talep edenin yerleşim yerinin Ankara olması sebebiyle Ankara Sulh Ceza Hakimliği’nin yetkili olduğuna karar vermiştir. Yargıtay 5. Ceza Dairesi 2015/6847E., 2015/12839K

İçeriğin Engellenmesinde Hakimin Vereceği Karar

İçeriğin Engellenmesinde Hakimin Vereceği Karar- Sulh Ceza Hakimi vereceği erişimin engellenmesi kararlarını esas olarak, yalnızca kişilik hakkının ihlalinin gerçekleştiği yayın, kısım, bölüm ile ilgili olarak (URL, vb. şeklinde) içeriğe erişimin engellenmesi yöntemiyle verir. Hakim zorunlu olmadıkça internet sitesinde yapılan yayının tümüne yönelik erişimin engellenmesine karar veremez. Ancak, Sulh Ceza Hakimi URL adresi belirtilerek içeriğe erişimin engellenmesi yöntemiyle ihlalin engellenemeyeceğine kanaat getirmesi hâlinde, gerekçesini de belirtmek kaydıyla, internet sitesindeki tüm yayına yönelik olarak erişimin engellenmesine de karar verebilecektir. Fakat görüleceği üzere buradaki kıstas gerekçesinin açık bir şekilde belirtilmesi kaydıyla URL ile erişimin engellenmesinin sağlanamadığı durumlardadır. Sulh Ceza Hakiminin verdiği erişimin engellenmesi kararına konu kişilik hakkının ihlaline ilişkin yayının başka internet adreslerinde de yayınlanması durumunda kişilik hakları saldırıya uğrayan kişi tarafından Erişim Sağlayıcıları Birliğine müracaat edilmesi halinde mevcut mahkeme kararı bu adresler için de uygulanacaktır. 

İçeriğin Kaldırılması Kararına Karşı İtiraz

İçeriğin Kaldırılması Kararına Karşı İtiraz- Sulh Ceza Hakimi kararına karşı itiraz, kanunun ayrıca hüküm koymadığı hallerde ilgililerin kararı öğrendiği günden itibaren 7 gün içinde kararı veren mercie verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle yapılır. Sulh ceza hakimliği kararlarına yapılan itirazların incelenmesi, o yerde birden fazla sulh ceza hakimliğinin bulunması halinde, numara olarak kendisini izleyen hakimlik tarafından yapılmaktadır. Örneğin Ankara 2. Sulh ceza hakimliğinin vermiş olduğu içeriğin kaldırılmasına ilişkin kararı ya da erişimin engellenmesine ilişkin kararı itiraz üzerine inceleyecek hakimlik Ankara 3. Sulh ceza hakimliğidir. Bu durumda itiraz Ankara 3. Sulh Ceza hakimliğine gönderilmek üzere Ankara 2. Sulh ceza hakimliğine yapılacaktır. 
Yukarıda da ifade ettiğimiz üzere facebook, instagram, twitter, youtube, Tik Tok, linkedln gibi sosyal medya araçları vasıtasıyla kişilik haklarına yapılan saldırılar önlenmiş olacak ve içerikler kaldırılmış, erişim engellenmiş olacaktır. 

İnternetten İçerik Kaldırma Dilekçesi

Hukuka aykırı içeriklerin kaldırılması

Hukuka aykırı içeriklerin kaldırılmasına ilişkin Sulh Ceza Hakimliğine aşağıdaki şekilde yazılacak dilekçe ile başvurulabilir. Kişilerin bu dilekçeler ile kendileri başvuru yapabileceği gibi alanında uzman bilişim hukuku avukatı ya da bilişim suçlarına bakan avukatlardan profesyonel yardım almaları tavsiye olunur.

………………. NÖBETÇİ SULH CEZA HAKİMLİĞİNE

İÇERİĞİN KALDIRILMASI

TALEBİNDE  BULUNAN    : …

TC NO            : …

ADRES            :        

TALEP KONUSU    : Kişilik haklarının ihlali nedeniyle Erişimin engellenmesi talebidir.

AÇIKLAMALAR     : 

…/…/… tarihinde internet ortamında ……… şeklinde kişilik haklarımın ihlal edildiğini öğrenmiş bulunmaktayım. Aşağıda sıralanan URL/URL’lerde de görüleceği üzere içerikler kişilik haklarımı ihlal etmekte, şahsım hakkında rencide edici toplumda yanlış anlamaya sebep verir mahiyet taşımaktadırlar:
1.    https:// www…..com/watch?v=ornek_video
2.    https://….com/ornek_hesap

İLGİLİ MEVZUAT: 5651 sayılı yasa, sair ilgili mevzuat

DELİLLER: İhlalin gerçekleştiği URL adresleri ve ekran görüntüleri

İSTEM VE SONUÇ: Yukarıda arz etmiş olduğumuz nedenlerle, telafisi güç ve imkânsız zararlar doğmamasını amacıyla, kişilik haklarımı ihlal eden içeriği barındıran ilgili URL’ler hakkında, 5651 sayılı kanunun 9.maddesi gereğince erişimin engellenmesi kararı verilmesini, 5651 sayılı yasanın 9. Madde 5. Fıkrası gereği Kararın UYAP üzerinden Erişim Sağlayıcıları Birliği’ne gönderilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. 

İnternet Üzerinden İşlenen Suçlar

İnternet üzerinden işlenen suçlar;
Özel hayatın gizliliğini ihlal suçu, kişilik haklarına saldırı teşkil eden suçlar, haberleşmenin gizliliğini ihlal, internet üzerinden gerçekleştirilen cinsel suçlar, internet ve sosyal medya yoluyla hakaret, bilişim sistemine girme suçu, bilişim sistemini engelleme, bozma suçu, Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçu, kişisel verilerin kaydedilmesi suçu gibi suçlar internet üzerinden işlenen suçlar olarak örneklendirilebilir.

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Nedeniyle İçeriğe Erişimin Engellenmesi

İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle özel hayatının gizliliğinin ihlal edildiğini iddia eden kişiler, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna doğrudan başvurarak içeriğe erişimin engellenmesi tedbirinin uygulanmasını isteyebilirler. Yapılan bu istekte; hakkın ihlaline neden olan yayının tam adresi (URL), hangi açılardan hakkın ihlal edildiğine ilişkin açıklama ve kimlik bilgilerini ispatlayacak bilgilere yer verilir. Bu bilgilerde eksiklik olması hâlinde talep işleme konulmaz. Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu Başkanı kendisine gelen bu talebi uygulanmak üzere derhal Erişim Sağlayıcıları Birliğine durumu bildirir. Erişim sağlayıcılar bu tedbir talebini derhal, en geç dört saat içinde yerine getirmek zorundadırlar. Erişimin engellenmesi, özel hayatın gizliliğini ihlal eden yayın, kısım, bölüm, resim, video ile ilgili olarak (URL şeklinde) içeriğe erişimin engellenmesi yoluyla uygulanır. Erişimin engellenmesini talep eden kişiler, internet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle özel hayatın gizliliğinin ihlal edildiğinden bahisle erişimin engellenmesi talebini talepte bulunduğu saatten itibaren yirmi dört saat içinde sulh ceza hakiminin kararına sunar. Hakim, internet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle özel hayatın gizliliğinin ihlal edilip edilmediğini değerlendirerek vereceği kararını en geç kırk sekiz saat içinde açıklar ve doğrudan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu gönderir; aksi hâlde, erişimin engellenmesi tedbiri kendiliğinden kalkar. Erişimin engellenmesine konu içeriğin yayından çıkarılmış olması durumunda sulh ceza hakimi kararı kendiliğinden hükümsüz kalır.

Unutulma Hakkı Erişimin Engellenmesi

Unutulma Hakkı Erişimin Engellenmesine ilişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 2014/4-56 E, 2015/1679K sayılı kararında “Kişisel verilerin korunması, çağımızda, insan hakları kavramı ve korunması bilincinin gittikçe gelişmesine paralel olarak önemini artırmaktadır. Kişisel verilerin korunması hakkının temel amacı, bireyin özel yaşamının gizliliğinin güvence altına alınması yoluyla kişiyi korumaktır. Bilgi toplumunda giderek oldukça önemli bir konu haline gelen kişisel verilerin korunması hakkı, bireyin, demokratik bir hukuk devletinde özgür iradesiyle kendi yaşamını bizzat düzenleyebilmesinin bir gereği olarak karşımıza çıkmaktadır. Diğer taraftan bireyin kişiliğini serbestçe geliştirmesi, kişiliğinin korunması ve özgür bireylerden oluşan bir toplum düzeninin oluşturulması, ancak bireyin kişisel verilerine ilişkin hakkının korunmasıyla mümkündür. Bu hak TC Anayasası’nın 20/2 maddesinde açık bir şekilde düzenlendiği gibi 6698 sayılı kanununda da 2016 yılında kanunlaşmıştır. unutulma hakkı ve bununla ilişkili olan gerektiği ölçüde ve en kısa süreliğine kişisel verilerin depolanması veya tutulması konuları, aslında kişisel verilerin korunması hakkının çatısını oluşturmaktadır. Her iki hakkın temelinde bireyin kişisel verileri üzerinde serbestçe tasarruf edebilmesini, geçmişin engeline takılmaksızın geleceğe yönelik plan yapabilmesini, kişisel verilerin kişi aleyhine kullanılmasının engellenmesini sağlamak yatmaktadır. Unutulma hakkı ile geçmişinde kendi iradesi ile veya üçüncü kişinin neden olduğu bir olay nedeni ile kişinin geleceğinin olumsuz bir şekilde etkilenmesinin engellenmesi sağlanmaktadır. Bireyin geçmişinde yaşadığı olumsuz etkilerden kurtularak geleceğini şekillendirebilmesi bireyin yararına olduğu gibi toplumun kalitesinin gelişmişlik seviyesinin yükselmesine etkisi de tartışılmazdır.

Unutulma hakkı; üstün bir kamu yararı olmadığı sürece, dijital hafızada yer alan geçmişte yaşanılan olumsuz olayların bir süre sonra unutulmasını, başkalarının bilmesini istemediği kişisel verilerin silinmesini ve yayılmasının önlemesini isteme hakkı olarak ifade edilebilir. Bu hak bir yandan kişiye “geçmişini kontrol etme”, “belirli hususların geçmişinden silinmesini ve hatırlanmamayı isteme hakkı” sağladığı gibi, diğer yandan muhataplarına kişi hakkındaki bir kısım bilgilerin üçüncü kişilerin kullanmamasını veya üçüncü kişilerin hatırlamamasına yönelik önlenmeleri alma yükümlülüğü yükler. Bu hakkın; bireylerin fotoğraf, internet günlüğü gibi kendileri hakkındaki içerikleri silmek için üçüncü şahısları zorlamayı içermesinin yanında geçmişteki cezalarına ilişkin bilgilerin veya haklarında olumsuz yorumlara neden olabilecek bilgi ve fotoğraflarının kaldırılmasını isteme hakkını tanıdığı kabul edilmektedir. Diğer taraftan bu hak, bireyin geçmişindeki belirli yönlerinin mümkün olmayacak biçimde hatırlanmaması için önlemler alınmasını gerektirmektedir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ( AİHS )’nin 8. maddesinde yer alan özel yaşama saygı hakkı altında korunan “mahremiyet hakkı”nın, bireyin kendisi hakkındaki bilgileri kontrol edebilmesi şeklindeki hukuki çıkarlarını da içerdiği ifade edilmektedir. Zira bireyin kendisine ait herhangi bir bilginin, kendi rızası olmaksızın açıklanmaması, yayılmaması ve bu bilgilere başkalarının ulaşamaması kısacası kişisel verilerinin mahrem kalması konusunda hukuki menfaati bulunmaktadır. ( Gülay Arslan Öncü, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde Özel Yaşamın Korunması, Beta Yayınları, İstanbul 2011, s.182 )” şeklinde çok güzel bir tanımlama mevcuttur. 
Kişiler, geçmişte yaşadıkları kötü bir olayın toplum hafızasından silinmesini isteyebilmeli, unutulma hakkı ile geçmişindeki yaşanan talihsiz bir olayın unutularak geleceğini serbestçe şekillendirebilmelidir.  Farklı bir anlatımla hayatında, yeni bir sayfa açma olanağı her zaman bulunmalıdır. Kişi unutulma hakkı ile özel hayatına ilişkin kişisel verilerinin üçüncü kişiler tarafından bilinmemesini, aradan geçen süre nedeniyle toplum hafızasından silinmesini isteme hak ve özgürlüğüne sahiptir. Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın “Google Kararı”nda (Avrupa Birliği Adalet Divanı, Google Spain SL, Google Inc/İspanya Kişisel Verilerin Korunması Kurumu, Mario Costeja Gonzales, C-131/12, 13/5/2014)açıkladığı gibi ilgili verinin kamu hayatında oynadığı önemli rol ve halkın ilgili veriye yönelik yoğun ilgisi şeklinde, üstün bir kamu yararını ortaya koyan özel sebepler bulunmadığı sürece kişinin unutulma hakkı ön planda olacak ve özel hayatın gizliliği ile kişisel veriler korunacaktır.

Bilişim Avukatı Hukuki Değerlendirme

Bilişim Avukatı- Bilişim hukukunun geniş bir yelpazeye sahip olduğunu yukarıdaki açılamalarımızda da örneklerle ifade etmiş bulunmaktayız. Küreselleşme ve dijitalleşmenin kaçınılmaz olduğu günümüzde suçların tipleri ile hukuki ihtilafların türleri de değişkenlik gösterebilmektedir. Zira internet gibi büyük bir dünyada kişiler arasındaki ihtilafların artması da yadırganmayacak derece fazladır. Nitekim suç işlenmesi ile dünyanın bir ucundaki bir kişiye hizmet sunulması ya da internet üzerinden mal satılması bunların fiziken gerçekleştirilmesinden artık daha da kolaydır. Ancak bu durumlar eskiden ortaya çıkacak hukuki ihtilaflara farklı bir boyut kazandırmış ve hukukun bu gibi durumlara önlem almasına yol açmıştır. Zira internet üzerinden yapılan yayınlar sonucunda kişilik haklarına hakaret etmek, kişilik haklarına saldırıda bulunmak erişimin zor olacağı düşüncesiyle kişilere bir özgüven vermiş olsa da gelişen teknoloji ne kadar olumsuzlukları da getirse bu olumsuzlukları önleyecek gereksinimleri de beraberinde getirmiş ve hukuki entegrasyon ile bu gibi ihtilafların çözümlenmesinin yolu açılmıştır. Bu da hem hukuki düzenlemelerin gelişmesine ihtiyacı ortaya çıkardığı gibi bilişim avukatlarının da ortaya çıkmasına katkı sağlamış yeni iş kolları ve bölümleri oluşmuştur. Kişiler kişilik haklarına yapılan ve internet ortamında bulunan bu gibi fiilerin artık önüne geçebilmekte ve genel hükümler çerçevesinde açacakları tazminat davaları ile maddi ve manevi zararlarını giderebilmektedirler.

Av. Bilgehan UTKU
Web Sitesi: Milhukuk.com
İletişim: Whatsapp

Yorum bırakın